perjantai, 25 tammikuu 2019 14:06

Jokipoikien Jouni Varikselle kahden ottelun toimitsijakielto

Kurinpitoryhmä on määrännyt Jokipoikien Jouni Varikselle kahden ottelun toimintakiellon.

Sovellettava sääntö ja johtopäätökset

Sääntökirjan 168 kohdan mukaan epäurheilijamaisessa käytöksessä pelaaja tai joukkueen toimihenkilö syyllistyy urheiluhenkeä, reilua peliä tai kunnioitusta koskevaan sääntörikkeeseen. Samaisen säännön iv 2 kohdan mukaan pelirangaistus tuomitaan pelaajalle tai valmentajalle, jonka kielenkäyttö tai toiminta on säädytöntä, rienaavaa tai herjaavaa ketä tahansa henkilöä kohtaan jäällä tai missä tahansa kentällä, mistä häntä on jo rangaistu pienellä rangaistuksella tai joukkuerangaistuksella. Kun tällainen käytös ilmenee ottelun päättymisen jälkeen jäällä tai jään ulkopuolella, voidaan pelirangaistus tuomita suoraan ilman, että aiemmin on tuomittu pientä rangaistusta tai joukkuerangaistusta.

Kurinpitoryhmä katsoo saadun selvityksen perusteella olevan kiistatonta, että toimihenkilö on ottelun päätyttyä käyttänyt useaan eri otteeseen asiatonta ja ala-arvoista kieltä otteluvalvojaa kohtaan. Arvostelu on kyseisissä tilanteissa ollut kovaäänistä ja henkilökohtaisuuksiin menevää. Kurinpitoryhmä katsoo, että erotuomareihin ja ottelun toimihenkilöihin kohdistuvan kritiikin ja arvostelun tulee kaikissa tilanteissa olla asiallista. Mikään kenttätapahtuma tai näkemysero ei muodosta oikeuttamisperustetta poiketa edellä kuvatusta käyttäytymisvelvoitteesta.

Kurinpitoryhmä katsoo toimihenkilön menettelyn täyttävän edellä kuvatun sääntökohdan tunnusmerkistön. Niin ikään toimihenkilön voidaan katsoa toimineen tilanteessa Mestiksen sovittujen menettelytapojen ja toimintaperiaatteiden vastaisesti.

Edellä esitetyin perustein kurinpitoryhmä määrää Jouni Varikselle kahden (2) ottelun toimintakiellon.